Zelené desky | The Green File   

 

(samostatná výstava | solo show, Divadlo Pod Palmovkou, Praha, 2021)

 

 

Výstava je výtvarným protějškem autorovu filmu, dokumentárnímu eseji Osobní život díry. Díla odráží tvorbu autorova filmu, zároveň jsou však také samostatnými díly. Celovečerní film získal Cenu Andreje „Nikolaje“ Stankoviče 2021. | The exhibition is the visual counterpart to the author's film, the documentary essay The Personal Life Of A Hole. The works reflect the process of creation of the film, but they are also independent works. The feature film was awarded the Andrej "Nikolaj" Stankovič Prize 2021.

Výstava je pořádána Institutem dokumentárního filmu – Kinedok a platformou Klára Khine Distribution, která distribuuje kvalitní, nezávislé umělecké snímky. | The exhibition is organized by the Institute of Documentary Film - Kinedok and the Klára Khine Distribution platform, which distributes high-quality, independent artistic films.

 

 

Fotky | Photos: Miloš Skácel